ARVOT

Asiakkaiden, henkilökunnan, yhteistyökumppaneiden ja oman työn kunnioittaminen on toimintamme kulmakiviä. Se näkyy kaikessa työssämme.

Tiedostamme oman ekologisen ja yhteiskunnallisen vastuumme hyvin selkeästi. Pyrimme myös noudattamaan "hyvän kierrättämistä", eli huomioimaan muut ihmiset, käyttäytymään heitä kunnioittaen ja ajattelemalla yleensäkin positiivisesti.

 “Work like you don’t need the money, love like you’ve never been hurt and dance like no one is watching.”